Přeložíme pro vás...

Realizujeme všechny druhy překladů včetně překladů úředních a soudních (překlady s ověřením), a to ve více než 40 jazycích – z cizího jazyka i do cizího jazyka. Všechny námi provedené překlady můžeme opatřit úředním (soudním) ověřením potvrzujícím doslovnost a věrnost textu, jakož i oficiálnost překladu.